Thanks to

photographer : mioki naofumi
sytlist : Ritsuko Hirai
hair & makeup : emi ohashi
model : Misaki & Kaédé

exhibition photo : Keiko Mizukai

Follow on  blanc et blanc
Instagram
twitter
Facebook